Fakta om stadnamn

Søket ditt: Hval

Stadnamn og skrivemåten for stadnamn

Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som bør nyttast.
Les meir om stadnamn

Namn og skrivemåtarSpråkStatusMer info
HvalNorskGodkjent

Kva og kvar

Kommune:  Modum (0623)
Namnetype:  Bruk (gardsbruk)
Namnetype - hovudgruppe:  Bebyggelse/eiendom
Koordinatar:
Lengdegrad/breiddegrad: 59° 58' 04" N   10° 01' 15" E
UTM: Sone 32   A556993 N6648275

Informasjon om skrivemåten

Hval
Vedtaksmynde:Statens kartverk
Status:Godkjent
Statusdato:1. januar 1964
Merknad:
Kjelde:
Bruksverdi:Hovudnamn
Stadobjekt-id:71770
Namneeinings-id:71565
Namnesak dok.-nr.:
Klikk for å visa dokumentasjon på offentleg bruk
NamnDokumentasjonKommuneKartbladnr.Registrert dato
HvalN50 KartdataModum17.09.1999
HvalNorge 1:50 000Modum1814-410.12.1984
HvalTurkartModumOsloNord09.10.2002
HvalØkonomisk kartverk 1:5 000ModumCG046-5-202.08.2012