Fakta om stadnamn

Søket ditt: Senumstad bru

Stadnamn og skrivemåten for stadnamn

Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som bør nyttast.
Les meir om stadnamn

Namn og skrivemåtarSpråkStatusMer info
Senumstad bruNorskGodkjent

Kva og kvar

Kommune:  Birkenes (0928)
Namnetype:  Bru
Namnetype - hovudgruppe:  Samferdsel
Koordinatar:
Lengdegrad/breiddegrad: 58° 25' 01" N   08° 17' 33" E
UTM: Sone 32   A458680 N6475371

Informasjon om skrivemåten

Senumstad bru
Vedtaksmynde:Statens vegvesen
Status:Godkjent
Statusdato:1. januar 1991
Merknad:
Kjelde:
Bruksverdi:Hovudnamn
Stadobjekt-id:2604987
Namneeinings-id:1050504
Namnesak dok.-nr.:
Klikk for å visa dokumentasjon på offentleg bruk
NamnDokumentasjonKommuneKartbladnr.Registrert dato
Senumstad bruStatens vegvesens kartBirkenes28.12.2005
Senumstad bruStatens vegvesens kartBirkenes27.12.2005